ΡΑΕ: 31 Μαρτίου 2023 η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση βεβαίωσης πολυγώνου χωρίς ποινή αναστολής πληρωμών

Ενημερώνονται οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών ότι η προθεσμία ανάρτησης των πολυγώνων των σταθμών, καθώς και προσκόμισης της Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 (παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4986/2022).

Πηγή: https://www.rae.gr/anakoinoseis/49873/

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για όλες τις κατηγορίες Εξαιρούμενων Σταθμών πραγματοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.Β.Π.Η.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 54 του ν. 4951/2022.

Μοιραστείτε το!