Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων και αρχείων στη φόρμα της VTAT SOLUTIONS

Η VTAT SOLUTIONS αναλαμβάνει την καταχώρηση και έκδοση βεβαίωσης πολυγώνου εξαιρουμένου φωτοβολταϊκού σταθμού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 

Τι είναι η βεβαίωση πολυγώνου;

Βάση του 4951/2022, άρθρα 33 και 54, όλοι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που άλλοτε εξαιρούνταν από τη διαδικασία της βεβαίωσης παραγωγού της ΡΑΕ, οφείλουν πλέον να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ μία σειρά από στοιχεία και έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ακριβή θέση του σταθμού τους. Συνηθέστερη περίπτωση είναι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί κάτω του 1 MW, ανεξαρτήτως του χρόνου σύνδεσής τους. 

Στο πλαίσιο αυτής της υποχρέωσης, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να προβούν στην καταχώρηση των στοιχείων και δη του αρχείου shapefile, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα περίγραμμα του χώρου επί του οποίου εκτείνεται το φωτοβολταϊκό πάρκο (διάγραμμα κάλυψης). Η έγκαιρη καταχώρηση του πολυγώνου κρίνεται σημαντικότατη, διότι σύμφωνα με τη ΡΑΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ, η ποινή της μη έκδοσης βεβαίωσης πολυγώνου εξαιρούμενου φωτοβολταϊκού σταθμού είναι η αναστολή πληρωμών από τον ΔΑΠΕΕΠ, ενώ η προθεσμία για την καταχώρηση της βεβαίωσης που εκδίδεται από τη ΡΑΕ στον ΔΑΠΕΕΠ είναι η 31η Μαρτίου του 2023

Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η προθεσμία αφορά την έκδοση της βεβαίωσης πολυγώνου και όχι τη λήψη του αριθμού πρωτοκόλλου με την οποία βεβαιώνεται η υποβολή του φακέλου. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι αιτήματα προς έκδοση βεβαίωσης είναι “στον πάγο” εδώ και 2-3 μήνες, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι παραγωγοί πρέπει να δράσουν άμεσα προς καταχώρηση των στοιχείων τους. 

Πως κάνω εύκολα, γρήγορα και οικονομικά τη διαδικασία;

H VTAT SOLUTIONS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία για εσάς, με ανταγωνιστικές τιμές και τάχιστα. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μάλιστα μια πολύ απλή φόρμα για όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να της καταχωρούν τα δεδομένα που απαιτούνται. Παρακάτω θα δείτε πως καταχωρείτε εύκολα και γρήγορα μέσα από έναν επεξηγηματικό οδηγό.

Βήμα 1: Μπαίνετε στο ww.vtatsolutions.com

Βήμα 2: Πατάτε το κουμπί: “Ξεκινήστε εδώ”

Το κουμπί αυτό θα σας ανοίξει τη φόρμα για τη καταχώρηση στοιχείων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βήμα 3: Συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

Απλώς δίνετε τα στοιχεία σας, ώστε αν χρειαστούν διευκρινίσεις για την καταχώρηση, να επικοινωνήσουν μαζί σας. 

Βήμα 4: Στοιχεία βεβαίωσης 

Στο σημείο αυτό αναφέρετε πόσους σταθμούς έχετε. Μέσα από τη φόρμα μπορείτε να καταχωρήσετε σταθμούς που ανήκουν σε πάνω από ένα πρόσωπο φυσικό ή νομικό. Άρα, αν έχετε 2, 5 ή 10 εταιρείες, μπορείτε με μία φορά να τις καταχωρήσετε όλες, αντί να κάνετε όλη τη διαδικασία από την αρχή. 

Αν οι σταθμοί σας, λοιπόν, ανήκουν σε παραπάνω από ένα πρόσωπα π.χ. 1 φυσικό πρόσωπο και 2 νομικά πρόσωπα, επιλέγετε όχι. Αν πάλι ανήκουν σε 1, πατάτε ναι.

Σε αυτό το σημείο θα σας εμφανιστούν πεδία στα οποία γράφετε το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, τον αριθμό των σταθμών, ενώ για να πάτε στο επόμενο πρόσωπο, πατάτε “νέο πρόσωπο”.

Βήμα 5: Στοιχεία σταθμών – τρόπος συλλογής στοιχείων

Σε αυτό το σημείο η εταιρεία αρχίζει να συλλέγει στοιχεία. 

Αν θέλετε μόνος σας να συμπληρώσετε τα στοιχεία, πατάτε το πεδίο “μόνος μου”.

Αν θέλετε να τα βρει η VTAT SOLUTIONS για εσάς, πατάτε “να τα βρούμε εμείς”.

Βήμα 6.1: Επιλογή “μόνος μου”

Επιλέγοντας αυτό το πεδίο, πρέπει να μας καταχωρήσετε κάποια στοιχεία περί του σταθμού/ των σταθμών σας.

Για κάθε σταθμό θα πρέπει να μας γράψετε 

 1. Θέση, Δημοτική Ενότητα, Δήμο, Περιφερειακη Ενότητα, Περιφέρεια. Προσοχή: Με το σύστημα Καλλικράτης να μπαίνει σε εφαρμογή, έχει αλλάξει η διοικητική διαίρεση της χώρας. Ορισμένοι δήμοι έχουν μετατραπεί σε δημοτικές ενότητες, γι’αυτό πρέπει να είστε απολύτως σίγουροι για τη σημερινή θέση των σταθμών σας, όχι όταν δημιουργήθηκαν. 
 2. Ισχύς σταθμού: αναγράφεται σε kw
 3. Αριθμός ΕΔΡΕΘ. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ο κωδικός του εξαιρούμενου σταθμού σας και μέσω αυτού ταυτοποιούμε το πάρκο. Μπορείτε να τον βρείτε γραμμένο στα ενημερωτικά σημειώματα του ΔΑΠΕΕΠ ή στα τιμολόγια που απευθύνετε στον ΔΑΠΕΕΠ. 
 1. Διασυνδεδεμένο ή μη διασυνδεδεμένο σύστημα: Κατά κύριο λόγο, οι σταθμοί που βρίσκονται στα νησιά ανήκουν στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα. Για να το καταλάβετε ευκολότερα σε περίπτωση αμφιβολίας, τα τιμολόγια εκδίδονται στον ΔΕΔΔΗΕ για το μη διασυνδεδεμένο σύστημα, όχι στον ΔΑΠΕΕΠ. Αν ο σταθμός σας βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα, τότε είστε σίγουρα στο διασυνδεμένο σύστημα. 
 2. Ενεργός ή ανενεργός σταθμός: ενεργος σταθμός ΔΕ σημαίνει ότι είναι ηλεκτρισμένος. Ενεργός είναι ο σταθμός που έχει αριθμό ΕΔΡΕΘ. Αφορά κυρίως τους καινούργιους σταθμούς και συγκεκριμένα όσους έχουν υπογράψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης από τον ΔΑΠΕΕΠ. Ανενεργός σταθμός είναι ο σταθμός που ΔΕΝ έχει υπογράψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ, άρα δεν έχει πάρει αριθμό ΕΔΡΕΘ ή κωδικό σταθμού. Σημείωση: αν ο σταθμός σας είναι ανενεργός, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αριθμό ΕΔΡΕΘ. Άρα, πρώτον στο πεδίο “αριθμός ΕΔΡΕΘ” σημειώστε “δεν έχει” ή “ανενεργός σταθμός”, και δεύτερον στο επόμενο βήμα, μην ξεχάσετε να προσθέσετε τις οριστικές προσφορές σύνδεσης με τυχόν τροποποιήσεις τους. 

Βήμα 6.2: Επιλογή “να τα βρούμε εμείς”

Αν επιλέξατε “να τα βρούμε εμείς”, τότε απλά προχωράτε στο επόμενο βήμα και θα χρειαστεί να προσθέσετε παραπάνω έγγραφα, από τα οποία η VTAT SOLUTIONS θα χρειαστεί να βρει τα περισσότερα στοιχεία από αυτά που θα γράφατε μόνος/η σας αν επιλέγατε το πεδίο “Μόνος μου”

Βήμα 7: Ανέβασμα δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών

Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να ανεβάσετε μερικά έγγραφα. Μπορείτε να ανεβάσετε τα αρχεία είτε επιλέγοντας τα από το “choose files” ή απλά τα τραβάτε και τα ανεβάζετε στο έγγραφο.

Αν επιλέξατε το πεδίο “μόνος μου” προηγουμένως, αρκεί να βάλετε τα εξής:

 1. Νομιμοποιητικά: 

α. Αν το πρόσωπο που του ανήκει ο σταθμός είναι φυσικό, ανεβάστε μας την ταυτότητα του.

β. Αν το πρόσωπο που του ανήκει ο σταθμός είναι νομικό, ανεβάστε μας το καταστατικό του νομικού προσώπου (αν έχουν γίνει τροποποιήσεις, χρειαζόμαστε μόνο την τελευταία τροποποίηση) και τη ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου.

Αν έχετε επιλέξει απλά περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, ανεβάστε μας περισσότερα έγγραφα. 

 1. Τοπογραφικό:

Ανεβάστε τα τοπογραφικά διαγράμματα του σταθμού/ των σταθμών σε μορφή pdf. Σημαντικό: τα τοπογραφικά πρέπει να έχουν πάνω τους συντεταγμένες σε μορφή ΕΓΣΑ87. Ιδανικά, το τοπογραφικό πρέπει να έχει πάνω του έναν πίνακα συντεταγμένων που σημειώνεται ότι είναι σε ΕΓΣΑ87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987).

Αν επιλέξατε το πεδίο “Να τα βρούμε εμείς”, πρέπει να ανεβάσετε επιπλέον:

 1. Έγγραφο προσδιοριστικό θέσης σταθμού: θα χρειαστούμε ένα έγγραφο που αναφέρει που βρίσκεται ο σταθμός (Δήμος, Δημοτική Ενότητα κ.λ.π.). Αν τα έγγραφα σας περιγράφουν περιγραφή που έχει αλλάξει μετά τον Καλλικράτη, δεν πειράζει. Η VTAT SOLUTIONS θα τα αλλάξει αναλόγως κατά την καταχώρηση. Αυτά τα έγγραφα μπορεί να είναι: 

α. Οριστική προσφορά σύνδεση

β. Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ. 

γ. Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τη ΔΕΗ

δ. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο

Σημείωση: Δε χρειάζονται όλα αυτά τα έγγραφα, μόνο ένα από αυτά. 

Σημείωση 2: Αν είστε ανενεργός σταθμός, πιθανότατα δεν έχετε κανένα από αυτά τα έγγραφα. Γι’ αυτό θα ελέγξετε το υπό 5 ζητούμενο πεδίο

 1. Τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας: Θα χρειαστούμε το τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και ή το σημείωμα πληρωμής του ΔΑΠΕΕΠ ή του ΔΕΔΔΗΕ. Εκεί φαίνεται τόσο το ΑΦΜ της εταιρείας όσο και ο αριθμός ΕΔΡΕΘ, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση του φακέλου. 

Αν ο σταθμός σας είναι ανενεργός πρέπει να ανεβάσετε:

 1. Οριστική προσφοράς σύνδεσης: Η Ρ.Α.Ε. χρειάζεται αντίγραφο της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί η προσφορά σύνδεσης, θα πρέπει να σας επισυνάψετε και το τροποποιητικό έγγραφο. 
 1. Σημειώσεις: Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τυχόν λεπτομέρειες που δε λήφθηκαν υπόψη κατά την καταχώρηση των στοιχείων μέσω της φόρμας.

Παράδειγμα: οι αριθμοί ΕΔΡΕΘ: ΧΧΧ1, ΧΧΧ2, ΧΧΧ3 αντιστοιχούν στους σταθμούς που βρίσκονται στις θέσεις Αγροτεμάχιο ΨΨΨ1, ΨΨΨ2, ΨΨΨ3 αντίστοιχα.

Σημαντικές επισημάνσεις: 

α. Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να το επισυνάψετε στα σχόλια ή να στείλετε ένα email στο info@vtatsolutions.com.

β. Αν λόγω μεγέθους, κάποιο αρχείο δεν μπορεί να ανεβεί, επισυνάψτε το χωριστά με ένα email στο info@vtatsolutions.com, όπου θα αναφέρεστε στην αίτηση 

Βήμα 8: Πληρωμή

Το κόστος της καταχώρησης και δημιουργίας του shapefile είναι 120 ευρώ + Φ.Π.Α. Ωστόσο, αν βάλετε στο πεδίο “εκπτωτικός κωδικός” τον κωδικό “ENERGYPRESS” έχετε έκπτωση 20 ευρώ. 

Επιλέγετε ποσότητα αιτήσεων (πρέπει να γίνουν τόσες αιτήσεις όσοι και οι σταθμοί). 

Έπειτα, διαλέγετε πληρωμή είτε με τραπεζική κατάθεση είτε μέσω κάρτας.

Τρόπος πληρωμής:

Για την πληρωμή με τραπεζική κατάθεση, θα σας έρθει στο email επιβεβαίωσης τραπεζικός λογαριασμός, προκειμένου να κάνετε την κατάθεση. 

Για την πληρωμή με κάρτα, χρησιμοποιείται ο πάροχος Stripe, οπότε οι συναλλαγές σας με κάρτα καλύπτονται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Εξάλλου, θα σας έρθει επαλήθευση μέσα από το ebanking σας για την επιβεβαίωση της πληρωμής. 

Όροι χρήσης – πολιτική απορρήτου 

Τέλος, για να προχωρήσουμε την αίτηση πρέπει να συγκαταθέσετε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου. Σας επισημαίνουμε ότι πριν την υποβολή των στοιχείων, δεν αποθηκεύεται κανένα από τα αρχεία και στοιχεία που ανεβάζετε.

Τέλος, υποβάλετε τη βεβαίωση και η VTAT SOLUTIONS αναλαμβάνει τα υπόλοιπα

Βήμα 9: Επιβεβαίωση 

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα λάβετε ένα email με τα στοιχεία και αρχεία που καταχωρήσατε ως επιβεβαίωση. Η VTAT SOLUTIONS θα ελέγξει  τον φάκελο σας και θα επανέλθει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα στοιχεία που καταχωρήθηκαν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την καταχώρηση στη φόρμα της VTAT SOLUTIONS δεν έχει γίνει η καταχώρηση στην πλατφόρμα της Ρ.Α.Ε., απλά έχουν συλλεχθεί τα απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώρησή τους σε επόμενο χρόνο.

Βήμα 10: Καταχώρηση στη ΡΑΕ

Όταν είναι έτοιμα τα αρχεία shapefiles και τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί επιτυχώς, η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να τακτοποιήσετε τα διαδικαστικά της καταχώρησης στη φόρμα της Ρ.Α.Ε. Όταν εκδοθεί η βεβαίωση, θα χρειαστεί να καταχωρηθεί η βεβαίωση στον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. . Για αυτόν τον λόγο, μόλις εκδοθεί η βεβαίωση πολυγώνου, τότε θα σταλούν σε όλους τους πελάτες οδηγίες για το πως να την καταχωρήσουν εκεί. 

Εκτιμώμενος χρόνος επεξεργασίας των στοιχείων από τη στιγμή που θα συλλεχθεί το σύνολο των δικαιολογητικών: 7-15 ημέρες

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε:

α. στο τηλέφωνο 2310051586

β. στο email info@vtatsolutions.com

γ. στην ιστοσελίδα www.vtatsolutions.com

Μοιραστείτε το!